A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB 2010/B kötvény kamatáról

2007. november 7.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB 2010/B  kötvény 2007. november 08. és 2008. február 08. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 7,55% 360 napos bázison. 

 Vissza a sajtóközleményekhez