A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB  Relax Vegyes Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. június 8-án kelt 32/2015. számú határozatában döntött a legalább 200,000,000 db, 200,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Relax Vegyes Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Relax Vegyes Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy éves időtávon a referenciaindexet jelentő, RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el. Ennek a célnak az elérése érdekében az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy túlnyomó részben a pénz- illetve kötvénypiacokra, kisebb részben a fejlett részvénypiacokra fókuszáló befektetésekből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az Alap portfólióján belül várhatóan legfeljebb 50%-os célaránnyal szerepelhetnek pénzpiaci eszközök, bankbetétek, legfeljebb 40%-os célarányban kötvény típusú eszközök. A különböző fix- és változó kamatozású pénzpiaci eszközök, értékpapírok, nagyobb arányban bankbetétek, kisebb arányban államkötvények, vállalati, banki és egyéb kötvények kombinációjából álló portfólióelemek a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek meghatározásra. Ennek köszönhetően az Alap egyrészt hatékonyan képes megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat, másrészt éves távon a bankbetétekkel, állampapírokkal versenyképes teljesítményt érhet el, amely kedvező piaci környezetben a rövidebb futamidővel rendelkező kötvény típusú eszközökre jellemző hozamlehetőséget jelent a kockázatok kerülése mellett. Az Alap portfólióján belül várhatóan legfeljebb 10%-os célaránnyal szerepelhetnek részvény típusú eszközök, amelyekből történő az optimális portfólió kialakítása érdekében az Alap befektetési döntései kvantitatív módszereken alapuló, matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák kimeneteiből következnek.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. július 13. - 2015. augusztus 14. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi vagy -külföldi természetes, illetve jogi személyek is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 1 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 1.20% (éves).  A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 100,000 HUF.


Budapest, 2015. július 3.


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.