Elfogadták a részvényesek a CIB és az IEB egyesülését

2007. október 2.

A CIB Bank Zrt. szeptember 27-én megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek döntöttek a CIB Bank Zrt. és az Inter-Európa Bank Zrt. egyesüléséről. Az egyesült társaság, egyezően az eddig napvilágot látott hírekkel, CIB Bank Zrt. néven folytatja működését.  A részvényesek elfogadták, hogy az egyesült bank az Inter-Európa Bank Zrt.-nek a CIB Bank Zrt.-be történő beolvadásával jön létre.

A tulajdonosok elfogadták a független könyvvizsgáló jelentését az egyesülő társaságok és az egyesüléssel létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről, az egyesülési szerződés tervezetéről, valamint az igazgatóság beszámolójáról.

Az egyesült társaság egy forint névértékű részvényekből álló jegyzett tőkéje 47 518 570 000 forint lesz.

Határozat született arról is, hogy az egyesüléssel egyidejűleg a CIB Bank Zrt. által kibocsátott valamennyi, nyomdai úton előállított törzsrészvényt dematerializálttá alakítják.

A közgyűlés döntött a jelenleg forgalomban levő „A” és „B” sorozatú dolgozói részvénysorozatok teljes bevonásáról, aminek eredményeként ezen részvénysorozatok össznévértékével, azaz 5 750 000 000 forinttal leszállította a társaság alaptőkéjét, amit egyidejűleg ugyanezen összegű új törzsrészvény kibocsátásával felemelt.

 Vissza a sajtóközleményekhez