A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja és CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Kezelési szabályzatának módosítása

 

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja és a CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Kezelési szabályzatának módosítását az Alapok felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. Az Alapok esetében az alábbi módosításokra került sor:

-     A befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

-     A nettó eszközérték megállapítására, közzétételére vonatkozó információk

-     A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

A változások a jelen közzétételt követő 30. napot követően, 2015. augusztus 17-én lépnek hatályba. A módosított Kezelési szabályzat megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

 

Budapest, 2015. július 16.


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.