A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. -vel szoros kapcsolatban álló személyek köre

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Bszt. 123.§ (1) n) pontja alapján az Alapkezelővel szoros kapcsolatban az alábbi személyek állnak. 2020.06.09.


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.