A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítása


A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. Az Alap esetében az alábbi módosításokra került sor:

 • A befektetési jegy előállítási módjára, kibocsátásra, értékesítésére vonatkozó információk
 • A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása
 • A befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei
 • Azon eszközkategóriák, amelyekbe az Alap befektethet
 • Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya
 • A befektetési politika megvalósítása során alkalmazott korlátok
 • A kockázati tényezők bemutatására vonatkozó információk
 • A nettó eszközérték megállapítására, közzétételére vonatkozó információk
 • A portfólióelemeinek értékelési szabályai
 • A származtatott ügyletek értékelése
 • A díjak és költségek bemutatása


A változások a jelen közzétételt követő 30. napot követően, 2015. augusztus 10-én lépnek hatályba. A módosított Kezelési szabályzat megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.


Budapest, 2015. július 9.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzata