A CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 3,132,460,000 HUF indulótőkével, 1111-509 lajstromozási számon, H-KE-III-10/2013. számú határozatával 2013. január 8-án nyilvántartásba vette. Az Alap kezelési szabályzatának 1.6.2 pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2013. január 14-én indul a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2013. január 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.