A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2012. december 18-án kelt 32/2012. számú határozatában döntött a CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról létrehozásáról. A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) hozamtermelő eszközét a világ legversenyképesebb országai közé sorolható, előnyös költségvetési helyzetű, kedvező növekedési kilátásokkal és az innovációt támogató környezettel rendelkező, alacsony kockázati megítélésnek örvendő Németország, Svájc, és Svédország részvénypiacait reprezentáló Deutscher Aktienindex (DAX), a Swiss Market Index (SMI) és a Stockholm 30 Index (OMX) részvényindexekből egyenlő arányban összeállított indexkosár jelenti. Az Alap célja, hogy az említett indexkosár futamidő utolsó 15 hónapjában elért átlagos teljesítményét maximum 25.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 11.7%, EHM=11.77%) elérhetővé tegye a Befektetők számára. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

Az Alap indexkosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, az indexkosár teljesítményétől függő 25.00%-os teljesítményt a 110% vagy 90%-os részesedési arány, 25.00%+2.50%=27.50% vagy 25.00%-2.50%=22.50%-os elérhető hozamra módosítja. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követő 15 banki munkanapon belül kerül közzétételre.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2013. február 18. - 2013. március 29. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2013. február 11.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.