Az Intesa Sanpaolo konszolidált eredménye a 2012. december 31-i állapot szerint

Bármilyen nehéz évnek bizonyult is 2012, az Intesa Sanpaolónak sikerült jó eredményeket felmutatnia: a vállalat tőkéje stabil és messze meghaladja a tőkekövetelményeket, likviditása kiemelkedő, működési árrése és adózás előtti eredménye kétszámjegyű növekedést jelez, a vezetőség pedig magas osztalék fizetésére tett ígéretet. Az Intesa Sanpaolo a világ azon kevés bankjainak egyike, amely likviditását és tőkemegfelelési mutatóit tekintve már jelenleg is megfelel a Bázel III. szabályozásnak.

A mostoha gazdasági körülmények ellenére a Csoport kiemelkedő és stabil eredményeket ért el 2012-ben, amelyet a mérleg folyamatos javítására, a fenntartható nyereségességre és a saját kategóriájában legjobbnak számító teljesítményre összpontosító stratégiájának köszönhet.

A 2012. december 31-i tőkemegfelelési mutató a beígért 832 millió euró összegű készpénzosztalék kifizetését követően is kiemelkedőnek számít (már most meghaladja a törvényileg előírt értéket). Az elsőrendű alapvető tőkemutató (Core Tier 1) a 2011 végi 10,1 százalékról 11,2 százalékra nőtt. A pro-forma alapvető törzstőke-arány a teljes körűen bevezetett Bázel III. követelményt alapul véve a 2011 végi 9,9 százalékról 10,6% százalékra[1] nőtt. A pro-forma EBA mutató szintén emelkedett: a 2011 végi 9,2 százalékról, illetve a 2012 júniusi adatok alapján végzett EBA tőkepozíciós vizsgálat során megállapított 10,1 százalékról 10,3 százalékra[2] nőtt, azaz immár messze meghaladja a 9 százalékos küszöböt. Ezzel az Intesa Sanpaolo Európában a hasonló kategóriájú bankok legjobbjai között foglal helyet.

A legfontosabb eredmények:

  • Nagyfokú hatékonyság, amelyet a 49,8 százalékos költség-bevétel arány is jelez: ez a szám a legmagasabb az európai versenytársak között.
  • A működési költségek további csökkentése: a 2011-es szinthez képest 2,5 százalékos csökkenést sikerült elérni; a megtakarítás nominális értéke 224 millió euró.
  • Szigorú és konzervatív céltartalék-képzési politika a romló hitelkörnyezetben.

- 2012-ben közel 4,7 milliárd eurót tett ki a hitelveszteségre képzett céltartalékok összege; ez 11 százalékos emelkedés a 2011. évi szinthez képest.

- A nem teljesítő hitelek fedezettségi mutatója a 2011. évi 45,7 százalékról 44,9 százalékra módosult (a kétes hitelek elidegenítése és a lejárt követelésekre vonatkozó új jogszabályok miatt került sor kiigazításra; a 2012. szeptember 30-i állapot szerint az olasz versenytársak átlagos mutatója 31,8 százalék volt).

- Magas tartalék a teljesítő hitelek állományánál: az állomány 2.550 millió eurós összegével továbbra is tartja a 2011. évi, konzervatívnak mondható 0,8 százalékos szintet (az olasz konkurenseknél az átlagos érték 55 bázisponton állt a 2012. szeptember 30-i állapot szerint).

A szigorú és konzervatív szemléletű politika a kétes hitelek magas visszanyerési rátájában is érezteti hatását, amely ráta az ilyen hitelek nettó könyv szerinti értékének átlagosan 147 százalékát tette ki a 2009-től 2012-ig tartó időszakban.

Az igazgatóság úgy határozott, hogy a következő rendes közgyűlésen közel 832 millió euró összegű készpénzosztalék kifizetésére tesz javaslatot, amely a törzsrészvények esetében 5 eurócent osztalék kifizetését, illetve a megtakarítási részvények esetében 6,1 cent osztalék kifizetését jelenti (adózás előtt).

Nemzetközi Leánybankok Divízió

Az Intesa Sanpaolo Csoport egyik divíziójaként a Nemzetközi Leánybankok Divízióhoz tartoznak az olyan külföldi piacokon végzett tevékenységek, ahol a Csoport kereskedelmi banki leányvállalatokon és partnereken keresztül tevékenykedik. A Divízió útmutatókat, koordinációt és támogatást nyújt az elsősorban lakossági banki területen működő külföldi leánybankoknak.

2012-ben a Nemzetközi Leánybankok Divízió működési eredménye a 2011. évi 2.383 millió euróhoz képest 8,2 százalékkal esett vissza, azaz 2.188 millió eurót tett ki, így közel 12 százalékkal járult hozzá a bankcsoport konszolidált működési eredményéhez (ez az érték 2011-ben 14 százalék volt).

A működési költségek 1.156 millió eurót tettek ki, amely 1,3 százalékos csökkenést jelent a 2011. évi 1.171 millió euróhoz képest. Az 1.032 millió eurós működési árrés tekintetében 14,9 százalékos volt a visszaesés a 2011-es 1.212 millió eurós adathoz viszonyítva. A költség-bevétel arány 52,8 százalék volt, szemben a 2011-es 49,1 százalékkal. A nettó céltartalékok és kiigazítások összege 1.029 euró volt, míg 2011-ben ez az adat 723 millió eurót tett ki. A folytatódó tevékenységek adózás előtti eredménye 5 millió euró volt, ugyanez az érték 2011-ben 493 millió euróra rúgott.

2013-as kilátások

Az Intesa Sanpaolo Csoport 2013-ban is a fenntartható eredményekre helyezi a hangsúlyt. A cég tevékenységében a nyereségességi célok teljesítésén kívül a tőkebázis megerősítését és a kockázati, ill. likviditási profil javítását célzó intézkedések állnak majd a középpontban. Folytatódik a kockázatkezelési rendszerek fejlesztése, és továbbra is napirenden lesz a Csoport hatékonyságának és termelékenységének javítása. Különösen a 2011-ben megkezdett és 2012-ben is folytatott átárazások segíthetnek részben ellensúlyozni a várhatóan negatív környezet által a piaci kamatlábakra kifejtett hatásokat; a költségcsökkentési intézkedések az automatikus béremelések és az infláció hatásai ellen hatnak, a hitelezési költség pedig magas marad.

Budapest, 2013. március 14.

CIB Bank Zrt.

PRESS RELEASE - INTESA SANPAOLO: CONSOLIDATED RESULTS AT DECEMBER 31st 2012


[1] A becslés a teljes körűen bevezetett Bázel III. szabályok szerinti paramétereknek a 2012. december 31-i pénzügyi kimutatásokra történő alkalmazásával készült, figyelembe véve az immateriális cégérték kiigazításához kapcsolódó halasztott adókövetelések (DTA) teljes beszámítását és az átvitt veszteségekre vonatkozó halasztott adókövetelések 2019 előtti várható beszámítását, továbbá beleértve az ésszerűsítő intézkedéseknek és a szuverén kockázati sokk elnyelésének a tőkeforrásokra és -követelményekre várhatóan kifejtett kedvező hatásait.

[2] A becslés alapja a 2012. december 31-i elsőrendű alapvető tőkemutató (Core Tier 1), valamint a szuverén kockázat 2011. szeptember 30-i volumeneken és árakon alapuló piaci értéken történő értékelésének hatása.