A CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 13,509,105.43 EUR indulótőkével, 1111-524 lajstromozási számon, H-KE-III-440/2013. számú határozatával 2013. június 21-én nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2013. július 1-én indult a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2013. július 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.