A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton teszi közzé, hogy az Alapkezelő 2013. március 20. napon, az egyedüli részvényes részvételével Luxembourg, 1930 Luxembourg 12, avenue de la Liberté cím alatt rendes évi közgyűlést tartott, ahol a következő közgyűlési határozatot hozta: 1/2013. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló (KPMG Hungária Kft.) által az Alapkezelő 2012. évi üzleti évéről készített jelentéseit. Megállapította, hogy az Alapkezelő a 2012. évi üzleti éve során 1,948,295,044 HUF (azaz egymilliárd-kilencszáznegyvennyolcmillió-kettőszázkilencvenötezer-negyvennégy forint) mérlegfőösszeg mellett 578,616,726 HUF (azaz ötszázhetvennyolcmillió-hatszáztizenhatezer-hétszázhuszonhat forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A közgyűlés elfogadta az Alapkezelő 2012. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

Budapest, 2013. március 25.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.