A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2013. július 10-én kelt 17/2013. számú határozatában döntött a hozandó CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról létrehozásáról.

A CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) hozamtermelő eszközét a világ első számú részvényindexe, az amerikai S&P 500 Index (Bloomberg Ticker: SPX:IND, Reuters RIC: .SPX) (a továbbiakban: Index) jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az Index futamidő alatti, évente rögzített hozamaiból számolt átlagos teljesítményét fizesse ki maximum 25.00%-ig (100% részesdési ráta mellett, 365 napos bázison számított, éves hozam: 7.71%, EHM*=7.71%). Az Index esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal mérsékeli, hogy a hozamszámításnál az Index futamidő első három hetében számolt heti átlagárfolyamát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záró értéket az évente megfigyelt indexértékek átlaga jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja minimum hozam fizetését.

Az Alapnak az Index teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, az Index teljesítményétől függő 25.00%-os teljesítményt a 110% vagy 90%-os részesedési arány, 25.00%+2.50%=27.50% vagy 25.00%-2.50%=22.50%-os elérhető hozamra módosítja. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követő 20 banki napon belül kerül közzétételre. Az Alap befektetési politikájának teljeskörű bemutatását az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2013. augusztus 21.- 2013. szeptember 30. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2013. augusztus 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.