A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának szüneteltetése 2013. december 31. napon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 92. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdésének j) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB t ITánok Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja és CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyek folyamatos forgalmazására 2013. december 31. napon nem lesz lehetőség. A folyamatos forgalmazás szüneteltetésének oka, hogy az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek forgalmazója, a CIB Bank Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja szerint adott tájékoztatása alapján az említett napon részleges befektetési szolgáltatási szünnapot tart. A befektetési jegy forgalmazási szünnap nem minősül elszámolási napnak, tehát az ezt megelőzően felvett, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési jegy forgalmazási szünnap nem kerül figyelembevételre.

Budapest, 2013. december 16.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.