CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap lejárata és megszűnési jelentése

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2010. november 22-én indult futamidejének végére ért 2013. november 22-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 59. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetés teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Batv. 58. § (1) értelmében elkészítette a megszűnési jelentést és benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezte az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Batv. 114. § (1) bekezdés l) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőket.

Az Alap a teljes futamidőre vetítve 8.03% (éves hozam: 2.61%, EHM=2.61%) teljesítményt ért el. Az Alap hozamát a következő nyolcelemű részvénykosár termelte: Apple Inc., Danone S.A., Michelin S.C.A., Moet Hennessy Louis Vuitton S.A., Reckitt Benckiser Group Plc., Roche Holding A.G., Royal Philips Electronics N.V., Tesco Plc. A részvénykosárban szereplő vállalatok sikeres innovációs, fejlesztési tevékenységüknek, köszönhetően kiváló teljesítményeket értek el a múltban, és erre alapozva további pozitív várakozásokat fogalmazhattunk meg a jövőre vonatkozva az Alap futamideje alatt is. A fejlesztésekben elért eredményekhez az is hozzájárult, hogy az újításokkal elért előnyöket az említett vállalatok sikeresen őrizték meg versenytársaikkal szemben, megnehezítve a követő vállalatok piacra lépését. Az Alap évente fizetett hozamot a következő lépések szerint:

1.  A futamidő minden egyes évében megvizsgáltuk az indulástól elért részvényhozamokat és annak alapján rangsoroltuk a 8 részvényt.

2.  Kiválasztottuk a 6 legmagasabb hozamot elért részvényt. Ezen részvények hozamát az adott időszakra fix 8%-os hozammal vettük figyelembe függetlenül attól mennyi volt a ténylegesen elért hozama (akár negatív akár pozitív).

3.  A fennmaradó 2 részvény esetében amennyiben az adott részvény hozama pozitív, a részvény hozamát másfélszeresével vettük figyelembe, amennyiben a hozama negatív, akkor a tényleges negatív értéket.

Az így kapott 8 érték átlaga, amennyiben pozitív eredmény volt, az egyes évfordulókor került kifizetésre az alábbiak szerint.

Budapest, 2013. november 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Megszűnési jelentés