A CIB Hozamgarantált Betét Alap által biztosított hozamvédelem mértéke

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamgarantált Betét Alap Tájékoztatójának 1.5 pontjában hivatkozott minimum hozamszint mértéke a 2013. november 1. és 2013. november 30. közötti időszakban 365 napos bázison számítva éves 0.90%, azaz nullaegész-kilencvenszázad százalék (a nevezett időszakra számított nominális hozam: 0.07%, azaz nullaegész-hétszázad százalék).

Budapest, 2013. október 31.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.