A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 136. § (1) bekezdés j) pontja és (2) bekezdése, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének i) pontja és (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a cégjegyzékben nyilvántartott adatokban 2013. szeptember 23-tól bekövetkezett változásáról, miszerint az Alapkezelő által 2013. július 16-án hozott 1/2013. (VII.16.) sz. részvényesi határozat értelmében a 2014. április 30-ig tartó időszakra a KPMG Hungária Kft. (székhely: H-1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-063183) részéről eljáró Dr. Eperjesi Ferencet (lakcím: H-1039 Budapest, Ady Endre u. 20.; anyja leánykori neve: Kiss Erzsébet; nyilvántartási száma: MKVK-003161), mint az Alapkezelő személyében kijelölt könyvvizsgálóját a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az Alapkezelő kérelme alapján bejegyezte.

Budapest, 2013. szeptember 25.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.