A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2013. május 7. napon a 1/2013. (2013.05.07) sz. részvényesi határozatot hozta, amelynek értelmében az Alapkezelő igazgatósági tagjai közül Komm Tibor Urat az Alapkezelő Vezérigazgatójának nevezte ki.

Budapest, 2013. május 10.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.