A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 136. § (1) bekezdés j) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a cégjegyzékben nyilvántartott adatokban 2013. május 2-től bekövetkezett változásról, miszerint a Batv. 136. § (1) e) pontja szerinti személyi körben bekövetkezett változást, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési megbízott kijelölését, illetve a Batv. 136. § (1) c) pontja szerinti tulajdonosi részesedés szerzést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az Alapkezelő kéreleme alapján bejegyezte.

Budapest, 2013. május 6.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.