A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános befektetési alapok 2012. évi éves jelentései és éves beszámolói

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 106. § (3) (4), és 147. § (1) bekezdése alapján valamint a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet 10/A. § pontja szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamvédett Betét Alap, a CIB Euró Hozamvédett Betét Alap, a CIB Pénzpiaci Alap, a CIB Algoritmus Alapok Alapja, a CIB Ingatlan Alapok Alapja, a CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Közép-európai Részvény Alap, a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap, a CIB Nyersanyag Alapok Alapja, a CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja, a CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, a CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap és a CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap éves jelentései valamint éves beszámolói a 2012. december 31-re végződő évre vonatkozóan elkészültek. Az éves jelentések és éves beszámolók 2013. április 29-től megtekinthetők a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az üzleti órák alatt az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2013. április 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Éves jelentések és éves beszámolók