CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi összetétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdés c) pontjára és 136. § (2) bekezdésére hivatkozással ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-III-1152/2012. számú határozatával engedélyezte, hogy  a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (székhely: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovakia, cg.: 35 786 272) az Alapkezelőben 100%-os közvetlen minősített befolyást szerezzen. Ennek értelmében az Alapkezelő részvényesének cégneve valamint tulajdoni és szavazati hányada 2013. március 22-től az alábbiak szerint megváltozott: 1. részvényes: VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., szavazati hányada 100%. A VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja, amely az Intesa Sanpaolo csoport - melynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.

Budapest, 2013. április 16.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.