A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2013. március 28. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

  • 1/2013. (2013.03.28) sz. részvényesi határozat: Komm Tibor, Emiliano Laruccia és Marco Canton Urakat 2013. április 1-től 2016. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Alapkezelő igazgatósági tagjának.
  • 2/2013. (2013.03.28) sz. részvényesi határozat: Massimo Torchiana, Albero Castelli és Claudio Malinverno Urakat 2013. április 1-től 2016. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Alapkezelő felügyelő bizottsági tagjának.
  • 3/2013. és 4/2013. (2013.03.28) sz. részvényesi határozatok: az Alapkezelő fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, 9.4 és 10.2 pontokban módosított Alapszabályát elfogadja.
  • 5/2013. (2013.03.28) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Igazgatóságának tagjait, Fabio De Grazia, Komm Tibor és Alain Dory Urakat a 2012. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, az Alapkezelővel szembeni vagyoni felelősség alól.
  • 6/2013. (2013.03.28) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Felügyelő bizottságának tagjait, Dr. Király Gábor, Jonathan Charles Locke Urakat és Juridesz Magdolna Úrnőt a 2012. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos, az Alapkezelővel szembeni vagyoni felelősség alól.

Budapest, 2013. március 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.