A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele, Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Kiemelt befektetői információjának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 5,000,000,000 HUF indulótőkével, 1111-514 lajstromozási számon, H-KE-III-164/2013. számú határozatával 2013. március 25-én nyilvántartásba vette, valamint engedélyezte az Alap kezelési szabályzatának módosítását, melynek értelmében az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2013. március 26-án indul a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken. A változás a jelen közzététel megjelenésének napján lép hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat valamint a Kiemelt befektetői információ megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu Internet oldalakon, valamint a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2013. március 26.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.