A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. üzletszabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő üzletszabályzata módosításra került. A módosított üzletszabályzat megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2013. január 9.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.