A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi összetétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2011. évi CXCIII. sz. "A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról" szóló Törvény 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az Alapkezelő részvényeseinek cégnevéről valamint tulajdoni és szavazati hányadáról:

  • 1. részvényes: CIB Bank Zrt., szavazati hányada 94,975%,
  • 2. részvényes: Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., szavazati hányada 5,025%.

Budapest, 2013. január 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.