CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap jegyzési időszakának lezárása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő Igazgatósága 2012. december 18-án kelt, 32/2012. számú határozata szerint kibocsátott CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzésére 2013. február 18-tól nyitva álló időszak az Alap Tájékoztatójának 6.3.2 sz. pontjában foglaltak értelmében 2013. március 14-én 17:20 időpontban lezárásra került.

Budapest, 2013. március 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.