A CIB Bank Zrt. tájékoztatása szavazati jogokról

2012. július 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdésére való hivatkozással ezúton ad tájékoztatást a részvényeire vonatkozó szavazati jogokról, saját részvény állományáról és alaptőkéjéről 2012. május 31-re vonatkozóan:

alaptőke nagysága:  145.000.000.000,-Ft
részvények száma: 145.000.000.000 db
részvény névértéke: 1,-Ft
szavazati jogok száma: 145.000.000.000 db
saját részvények száma: 0 db


CIB Bank Zrt.