CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap megszűnési jelentése és tevékenységet lezáró 2012. éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 58. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdés l) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2012. március 2-ra vonatkozó megszűnési jelentése elkészült, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Batv. 58. § (2) bekezdése aalpján a H-KE-140/2012. sz. 2012. május 2-án kelt határozatával törölte az Alapot nyilvántartásából.

Az Alap 2006. január 9-én indult eredeti futamidejének végére ért 2009. január 9-ei napon, mely időszak alatt a teljes futamidőre vetítve 22.13% (éves hozam: 6.88%) teljesítményt ért el. Ebben az időszakban az Alap hozamát az olaj, az alumínium, a cink és a réz nyersanyagokból egyenlő arányban álló befektetési kosár termelte. Ezt követően az Alap eredeti futamideje meghosszabbításra került, az új lejárat dátuma 2012. március 2-re módosult. Az Alap futamidejének a tervezettől eltérő meghosszabbítása emellett szóló legfőbb érv az adójogszabályok 2006. évi változása volt, miszerint csak az Alap működésének folytatásával volt biztosítható a 2006. augusztus 31. előtt vásárolt befektetési jegyekkel elért hozam további adómentessége. Az Alap hozamfizetési szabályai szerint az eredeti lejárat napján esedékes hozam nem került kifizetésre, hanem az Alap vagyonának részeként kockázatmentes bankbetétekbe fektettük be, ezáltal növelve a befektetési jegyek árfolyamértékét. Az Alap hozamának újrabefektesével egyidejűleg 2009. január 9-től akciós forgalmazási időszak vette kezdetét, amely 2009. március 6-ig tartott. Ebben az időszakban, az Alapba befektetett pénz kimagasló bankközi betétkamatlábak mellett kamatozott. Az új opció megvásárlásáig az Alap csak kockázatmentes bankbetétekbe fektetett, valamint a befektetési jegyek a napi árfolyamértéken díjmentesen voltak forgalmazhatóak.

Az Alapkezelő az Alap vagyonát az új befektetési irányelvek szerinti 2009. március 6-át követően fektette be, aminek köszönhetően a lejáratkori tőkevédelem immár nem a befektetési jegyek névértékére, hanem a 2009. március 9. napon érvényes 12,389.9157 HUF árfolyamértékére vonatkozott. Az Alap tőkevédelmen felül további 10%-os minimum hozam (éves hozam: 3.24%) kifizetését is biztosította a 2012. március 2-éig terjedő időszakra vonatkozólag. Az új opció megvásárlását követően a hozamot Deutsche Bank Commodity Harvest Excess Return Index (DBCMHVEC) termelte, amely a 2009. március 10. és 2012. március 2. közötti időszakban -0.16% hozamot ért el, ezért az Alapkezelő nem érvényesítette az opcióban megvásárolt vételi jogot, így az opció negatív teljesítménye nem érintette az erre az időszakra vállalt 10.00% (éves hozam: 3.24%) minimum hozamszintet. Így az Alap által biztosított tőke- és hozamvédelem 13,628.90727 HUF lejáratkori befektetési jegy árfolyamot eredményezett. A DB Commodity Harvest Index alacsony teljesítménye annak volt köszönhető, hogy egyrészt az index kosarában szereplő fűtőolaj, benzin, szójabab és cukor jegyzett határidős árfolyamának görbéje a megszűnési jelentés 5. pontjában bemutatott A.) ill. B.) eset között előrejelezhetetlen gyakorisággal változott, másrészt a Brent típusú olaj, fűtőolaj, benzin, dízel olaj és cukor határidős árfolyamának görbéje a megszűnési jelentés 5. pontjában bemutatott A.) esetben leírt görbealakhoz képest tartósan a B.) esetben leírt görbealakra váltott. Így az Alap befektetési stratégiájának a teljes futamidőre vetítve elért 36.29%-os teljesítménye (a nevezett időszakra, 365 napos bázison számított, éves hozam: 5.16%, EHM=5.16%) a következő összetevők szerint alakult >>

A 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § szerint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2012. éves beszámolója. A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2012. éves beszámoló 2012. május 17-tól megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2012. május 17.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap / Éves beszámoló 2012

CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap / Megszűnési jelentés