A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2012. március 26.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044131) 2012. március 20. napján 10:00 órai kezdettel rendes évi közgyűlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal:

1) 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolók elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság és a Könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy 2011. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfőösszege 344.688,-mFt (azaz háromszáznegyvennégyezer hatszáznyolcvannyolc millió forint) volt, és a 2011. évi üzleti évben -7.119,- mFt (azaz mínusz hétezer egyszáztizenkilenc millió forint) adózott eredményt ért el.

A Közgyűlés a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta.

2) 2011. évi adózott eredmény felhasználása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt. 2011. évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

3) Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2011. év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

4) A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2011. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

5) A külső könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a 2011. évre

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését 2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig.

A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt szövegezéssel.

II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-10-044406) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2011. évi üzleti éve során 14.899.926,-eFt (azaz tizennégymillió nyolcszázkilencvenkilencezer kilencszázhuszonhat ezer forint) mérlegfőösszeg mellett -1.079.160,-eFt (azaz mínusz egymillió hetvenkilencezer egyszázhatvan ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos részvényes a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Holding Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg 01-09-946706) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2012. március 20. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a 2011. évi üzleti éve során 1.573.946,- eFt azaz egymilliárd ötszázhetvenhárommillió kilencszáznegyvenhatezer forint mérlegfőösszeg mellett -92.873,- eFt azaz mínusz kilencvenkettőmillió nyolcszázhetvenháromezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a menedzsment tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság menedzsmentjének tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 20110. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt. 2012. március 20. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezető és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2011. évi üzleti éve során 1.066.727,-eFt (azaz egymillió hatvanhatezer hétszázhuszonhét ezer forint) mérlegfőösszeg mellett 227.210,-eFt (azaz kétszázhuszonhétezer kettőszáztíz ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezető munkáját a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetőjét a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos tag a Társaság Alapító Okirata 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti:

"2.2 A Társaság telephelyei:

1013 Budapest, Krisztina tér 10.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

1024 Budapest, Lövőház u. 7-9.

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78.

1026 Budapest, Pasaréti út 96.

1032 Budapest, Bécsi út 154.

1033 Budapest, Flórián tér 6-9.

1039 Budapest, Mátyás király u. 24.

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1-3.

1043 Budapest, István u. 8.

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 9.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.

1053 Budapest, Kálvin tér 4.

1054 Budapest, Szabadság tér 15.

1055 Budapest, Szent István krt. 15.

1064 Budapest, Teréz krt. 21.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 2.

1075 Budapest, Károly krt. 3/b.

1077 Budapest, Baross tér 17.

1084 Budapest, József krt. 34.

1094 Budapest, Ferenc krt. 15.

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4.

1116 Budapest, Fehérvári út 130.

1117 Budapest, Tétényi út 63.

1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.

1118 Budapest, Rétköz u. 7.

1122 Budapest, Kékgolyó u. 1.

1123 Budapest, Alkotás út 53.

1135 Budapest, Lehel út 70-72.

1138 Budapest, Váci út 141.

1139 Budapest, Váci út 6.

1148 Budapest, Örs vezér tér 24.

1149 Budapest, Bosnyák tér 9.

1152 Budapest, Szentmihályi út 137.

1156 Budapest, Páskomliget utca 6.

1165 Budapest, Veres Péter út 105.

1173 Budapest, Pesti út 170.

1181 Budapest, Üllői út 431.

1184 Budapest, Üllői út 366.

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29.

1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 82.

1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5.

1222 Budapest, Nagytétényi u. 37-43.

1238 Budapest, Hősök tere 9.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5-7.

1087 Budapest, Kerepesi út 9.

1114 Budapest, Fehérvári út 7.

1117 Budapest, Október 23. út 6-8.

1191 Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C.

2.3 A Társaság fióktelepei:

2000 Szentendre, Fő tér 14.

2030 Érd, Budai út 22.

2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

2040 Budaörs, Szabadság út 93.

2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út 75.

2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.

2092 Budakeszi, Fő utca 174.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 16-17.

2120 Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

2220 Vecsés, Telepi út 58.

2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A

2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 2.

2500 Esztergom, Széchenyi tér 24.

2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.

2700 Cegléd, Szabadság tér 8.

2800 Tatabánya, Fő tér 10.

2890 Tata, Ady Endre utca 22.

3000 Hatvan, Kossuth tér 23.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1.

3300 Eger, Érsek u. 1.

3300 Eger, Törvényház út 4.

3525 Miskolc, Déryné u. 11.

3525 Miskolc, Corvin u. 2.

3600 Ózd, Vasvár út 48.

3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 16.

4024 Debrecen, Piac u. 1-3.

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a.

4220 Hajdúböszörmény, Petőfi S. utca 2.

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7.

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7.

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2.

5000 Szolnok, Szapáry u. 22.

5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.

5600 Békéscsaba, Andrássy út 2.

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43.

5700 Gyula, Kossuth tér 27-33.

5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.

6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3.

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 4.

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 13/A.

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.

6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3.

6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 1.

6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.

6720 Szeged, Széchenyi tér 2.

6722 Szeged, Mérey u. 6/c

6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15.

7030 Paks, Dózsa György út 35.

7100 Szekszárd, Garay tér 1.

7200 Dombóvár, Hunyadi János tér 20.

7400 Kaposvár, Fő u. 13.

7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.

7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1.

8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/b.

8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.

8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.

8200 Veszprém, Óváros tér 25.

8230 Balatonfüred, Jókai u. 20.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 35.

8400 Ajka, Szabadság tér 4/a.

8500 Pápa, Fő tér 24.

8600 Siófok, Szabadság tér 15.

8800 Nagykanizsa, Király u. 53.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 8-10.

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26.

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22.

9400 Sopron, Várkerület 73.

9700 Szombathely, Fő tér 33.

9700 Szombathely, Uránia udvar 4.

2900 Komárom, Mártírok útja 14.

5000 Szolnok, Ady Endre utca 15.

9027 Győr, Budai út 1."

 • 7. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított és kiegészített, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2011. évi üzleti éve során 13.686.317,-eFt (azaz tizenhárommillió hatszáznyolcvanhatezer háromszáztizenhét ezer forint) mérlegfőösszeg mellett -231.523,-eFt (azaz mínusz kettőszázharmincegyezer ötszázhuszonhárom ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos részvényes a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-047249) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes a Társaság jogelődjének, a CIB Real Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043349) a 2011. december 31. napjával elkészített beszámolóját az alábbi számokkal elfogadja. A CIB Real Zrt. a 2011. üzleti év során 15.696.942,-eFt (azaz tizenötmillió hatszázkilencvenhatezer kilencszáznegyvenkettő ezer forint) mérlegfőösszeg mellett -416.590,-eFt (azaz mínusz négyszáztizenhatezer ötszázkilencven ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.
 • 2. A Kizárólagos részvényes a Társaság jogelődjének, a RECOVERY Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-875514) a 2011. december 31. napjával elkészített beszámolóját az alábbi számokkal elfogadja. A RECOVERY Kft. a 2011. üzleti év során 74.018.000,-eFt (azaz hetvennénymillió tizennyolcezer ezer forint) mérlegfőösszeg mellett -5.071.616,-eFt (azaz mínusz ötmillió hetvenegyezer hatszáztizenhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.
 • 3. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 6. A Kizárólagos részvényes a mai napi hatállyal hatályon kívül helyezi a Társaság Alapító Okiratának teljes szövegét, és azt a jelen Tulajdonosi Határozat mellékleteként csatolt új Alapító Okirattal helyettesíti.
 • 7. A Kizárólagos részvényes hatályon kívül helyezi a Társaság Alapító Okirata 2.2 és 2.3 pontjainak szövegét, és azt az alábbi rendelkezésekkel helyettesíti:

"2.2   A Társaság telephelyei:

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

1027 Budapest, Medve u. 25-29.

1032 Budapest, Bécsi út 154.

1084 Budapest, József krt. 34.

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4.

1116 Budapest, Fehérvári út 130.

1117 Budapest, Tétényi út 63.

1118 Budapest, Rétköz u. 7.

1135 Budapest, Lehel út 70-72.

1148 Budapest, Örs vezér tér 24.

1149 Budapest, Bosnyák tér 9.

1156 Budapest, Páskomliget utca 6.

1173 Budapest, Pesti út 170.

1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5.

1222 Budapest, Nagytétényi u. 37-43.

1238 Budapest, Hősök tere 9.

2.3     A Társaság fióktelepei:

2030 Érd, Budai út 22.

2700 Cegléd, Szabadság tér 8.

2890 Tata, Ady Endre utca 22.

5700 Gyula, Kossuth tér 27-33.

6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3.

7030 Paks, Dózsa György út 35.

7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 2.

7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.

8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.

8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 2.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 35.

8400 Ajka, Szabadság tér 4/a.

8600 Siófok, Szabadság tér 15.

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22."

 • 8. A Kizárólagos részvényes tudomásul veszi Paolo Sarcinelli Úr igazgatósági tisztségéről való lemondását.
 • 9. A Kizárólagos részvényes 2014. december 31-ig tartó határozott időre együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggá választja Jonathan Charles Locke urat és felügyelőbizottsági taggá választja Paolo Sarcinellei urat.
 • 10. A Kizárólagos részvényes a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 11. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Alapító Okiratát elfogadja.

VII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-09-867137) kizárólagos tagja a Recovery Zrt. 2012. március 20. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetők és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2011. december 31-i fordulónappal 518.038,- eFt (azaz ötszáztizennyolcezer harmincnyolc ezer forint) mérlegfőösszeg mellett 34.976,- eFt (azaz harmincnégyezer kilencszázhetvenhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített, a Felügyelőbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetők munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetőit a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a Társaság Alapító Okirata III. Cikkének szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti:

"A Társaság egyedüli tagja:

Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszáma: 01-10-047249)"

 • 6. A Kizárólagos tag a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 7. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

VIII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044013) 2012. március 20-án 14.00 órakor székhelyén rendes éves közgyűlést tartott valamennyi részvényese részvételével az alábbi napirendi pontokkal:

1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy a Társaság a 2011. évi üzleti éve során 12.841.037,-eFt (azaz tizenkétmillió nyolcszáznegyvenegyezer harminchét ezer forint) mérlegfőösszeg mellett 151.622,-eFt (azaz egyszázötvenegyezer hatszázhuszonkettő forint) mérleg szerinti eredményt realizált.

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a CIB Faktor Zrt. 2011. évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

A közgyűlés elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a 2011. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

3) A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2011. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a 2012. május 1. - 2013. április 30. közötti időszakra

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését 2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig. A KPMG Hungária Kft.-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

5) Egyéb

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 3.2 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti:

"3.1        RECOVERY Zrt.

  (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047249)

  részvényeinek száma és névértéke: 517,5 darab, egyenként 100.000,-Ft névértékű törzsrészvény

  szavazatainak száma és szavazati aránya: 1035 szavazat (50%)"

6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.

IX.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Hungary Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-046270) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az igazgatóság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2011. december 31-i fordulónappal 13.925.523,-eFt (azaz tizenhárommillió kilencszázhuszonötezer ötszázhuszonhárom ezer forint) mérlegfőösszeg mellett -1.792.166,-eFt (azaz mínusz egymillió hétszázkilencvenkétezer egyszázhatvanhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság igazgatósági tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes a Társaság Alapító Okirata III. Cikkének szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti:

"A Társaság egyedüli részvényese:

Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszáma: 01-10-047249)

részvényeinek száma és névértéke:

- 2 darab, egyenként 5.000.000,-Ft névértékű "A" sorozatú törzsrészvény

szavazatainak száma és szavazati aránya: 2 szavazat (100%)"

 • 5. A Kizárólagos részvényes a 2012. május 1-jétől 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos részvényes megállapítja, hogy az igazgatóság tagjainak mandátuma 2012. március 31. napján jár le.
 • 7. A fenti 6. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos Részvényes elhatározza Kurt Anton Werth, Szarvas Hajnalka és dr. Barna Gábor együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagokká történő megválasztását 2012. április 1. napjától 2013. március 31. napjáig tartó határozott időre.
 • 8. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

CIB Bank Zrt.