A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2012. január 9.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. és a CIB REAL Zrt, valamint a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. közötti szoros kapcsolat az említett társaságok jogutódlással történő megszűnése (összeolvadásuk) miatt megszűnt. Az említett társaságok jogutódja a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt, amely a CIB Bank Zrt-vel szoros kapcsolatban áll.