A CIB Bank közleménye a Fővárosi Törvényszék 2012. január 25.-i ítéletéről

A Fővárosi Törvényszék a 2012. január 25. napján kelt ítéletével valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest Medve utca 4-14.) 2011. július 08. napjától hatályos „Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű Üzletszabályzata 7.2.8 pontjában foglalt:
„Amennyiben a Főkártyabirtokos a Bank által Kondíciós Listában megállapított napi (Kondíciós Listában közzétett esetekben heti) alaplimiteknél magasabb napi (Kondíciós Listában közzétett esetekben heti) limiteket állapít meg a Bankkártya tranzakciókra, a felek a napi (Kondíciós Listában közzétett esetben heti ) alaplimitek feletti Bankkártyatranzakciókból származó minden kárt a Főkártyabirtokos ezen, súlyosan gondatlan szerződésszegése következtében bekövetkezett kárának tekintenek, amely tekintetében a Bank, a magasabb limit beállítás tényének igazolásával minden felelősség alól mentesül.” rendelkezése az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és a tisztesség követelményét sértve egyoldalúan és indokolatlanul a CIB Bank Zrt.-vel szerződő fél hátrányára állapítja meg.

CIB Bank Zrt.