A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Classic 2013/A kötvény kamatáról

2012. december 1.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2013/A  kötvény 2012. december 03. és 2013. március 08. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 6,60% 360 napos bázison.