A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Classic 2013/B kötvény kamatáról

2012. március 21.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2013/B kötvény 2012. március 22. és 2012. június 22. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 8,28% 360 napos bázison.