A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Classic 2012/A kötvény kamatáról

2012. február 8.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Rt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2012/A  kötvény 2012. február 09. és 2012. május 09. közötti kamatperiódusára érvényes kamat mértéke évi 8,26% 360 napos bázison.