A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Kamatkövető 2012/A  kötvény kamatáról

2012. január 31.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Kamatkövető 2012/A  kötvény 2012. február 02. és 2012. március 02. közötti kamatszámítási periódusára érvényes kamat mértéke évi 8,50% 360 napos bázison.