A CIB Bank Zrt. közleménye a CIB Classic 2012/E kötvény lejáratáról, adó levonásáról, illetve az adó visszatérítés lehetőségeiről

2012. március 22.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg:01-10-041004; tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.; tevékenységi engedély száma: III/41. 044-10/2002.) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az általa kibocsátott CIB Classic 2012/E kötvény 2012. március 30-án lejár. A magyar adózási szabályok alapján a kibocsátási ár és a névérték közötti különbözet kamatjövedelemnek minősül, ezért a kibocsátó CIB Bank Zrt. a nem magyar befektetési szolgáltatónál letétkezelt kötvények esetében azok jegyzési ára (95.741 %) és a névérték összege közötti különbözetre számolt 16%-os adót a kifizetésekből le fogja vonni. A levont adó visszatérítése lehetséges, amennyiben a kötvény tulajdonosa nem magánszemély, illetve a 2003/48/EU irányelv hatálya alá tartozó nem magyar magánszemélyek.

Az adó visszatérítések lebonyolításához tulajdonosi megfeleltetést kértük be a Keler Zrt.-től.

Az adó visszatérítési igényüket kérjük az alábbi e-mail címre szíveskedjenek megküldeni, ahol tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen adatok megadása a feltétele az adó visszatérítésnek:

CIB Bank Zrt.