Az Intesa Sanpaolo konszolidált éves eredménye

Az Intesa Sanpaolo Csoport a nehéz piaci környezet ellenére is stabil pénzügyi eredményekkel zárta a 2011-es évet és készen áll arra, hogy megfeleljen a piaci kihívásoknak és éljen az üzleti lehetőségekkel. A bankcsoport továbbra is a fenntartható jövedelmezőségre helyezi a hangsúlyt, amit az Intesa Sanpaolo mindig is prioritásként kezelt.

A Csoport tőkehelyzete stabil, Core Tier 1 mutatója 10,1% volt 2011. december 31-i határidővel. A likvid eszközök értéke 2011. december végén 97 milliárd euró volt, ami 2012 első negyedévében 101 milliárdra emelkedett.

A működési eredmény 5,9%-kal emelkedett 2010-hez képest. Ez főként a növekvő működési bevételnek köszönhető, a nettó kamatbevétel két év után emelkedést mutat. Emellett az immár ötödik éve folyamatosan csökkentett működési költségek szintén hozzájárultak ehhez az eredményhez. A növekvő működési hatékonyság megmutatkozott a költség/bevétel arányban is, ami 54,4%-ra csökkent.

A konzervatív tartalékképzési politikát tükrözi a nem fizető hitelek behajtási aránya is, ami megközelítőleg 150%-a a nettó könyv szerinti értéknek.

A profit a goodwill értékvesztés előtt 2011-ben 2043 millió euró volt.

A piaci teljesítmény és a piaci körülmények jövőbeli alakulása tekintetében nagyon konzervatív kritériumokat adaptáltak az értékvesztési teszten a 2011-es pénzügyi kimutatásokban. Ez ahhoz vezetett, hogy jelentős goodwill értékvesztés jelentkezett (10233 millió euró, azaz a teljes goodwill 54%-a), főként a nem pénzforgalmi műveletekkel kapcsolatban, amelynek csak számviteli hatása van és nincs kihatással a bankcsoport cash flowjára, likviditási és tőkemegfelelési mutatóira, valamint nincs hatása a jövőbeni jövedelmezőségre sem.

Az Igazgatóság elfogadta, hogy a részvényesek következő rendes ülésén benyújtsák azt a javaslatot, hogy a tartalékokból mintegy 822 millió eurót osszanak szét, 5 eurocentet fizetve a törzsrészvényekre és a megtakarítási részvényekre.

Külföldi leánybankok

2011-ben a Nemzetközi Leánybankok Divízió 2383 millió euró működési bevételt regisztrált, amely 14%-a a konszolidált működési eredménynek (ugyanakkora hozzájárulás, mint 2010-ben), ami a 2010-es, 2302 millió eurós eredményhez képest 3,5%-os emelkedést jelent.

A működési költség 1171 millió euró volt, ami közel megegyezik a 2010-es 1169 millió euró összeggel, de a működési eredmény 7%-kal nőtt a korábbi évhez képest, 1212 millió euróra az azt megelőző 1133 euróról. A költség/bevétel arány pedig 49.1%-ra javult, a korábbi 50.8%-ról.

A nettó céltartalék-képzés 723 millió eurót tett ki 2011-ben. Ez 2.3%-al kevesebb lehetett volna, a magyar leánybanknál jelentkezett 131 millió eurós végtörlesztésből eredő veszteség nélkül.

A goodwill értékvesztés előtti nettó eredmény 389 millió euró volt, a 2010-es 378 millió euróhoz képest. A goodwill értékvesztés 1152 millió euró veszteséget okozott és a goodwill értékvesztés utáni nettó veszteség 763 millió euró, a tavalyi 378 millió euró nettó nyereséggel szemben.

Kitekintés 2012-re

A 2011-2013/2015 évekre vonatkozó üzleti terv, amelyet 2011. április 5-én fogadtak el, a fenntartható jövedelmezhetőséget nevezte meg az Intesa Sanpaolo Csoport fő céljaként. Ennek elemei a fejlődő, hosszú távú ügyfélkapcsolatok, a költségek és befektetések finomhangolása, a beruházások ellenőrzése, valamint az eszközminőség és a likviditás erősítése.

A negatív piaci fejlemények és az olasz gazdasági lehetőségek szűkülésének előrejelzése miatt szükségessé vált a terv felülvizsgálata és a pénzügyi célok újrafogalmazása, a megváltozott piaci helyzethez igazítása. A Csoport azonban megerősítette, közép és hosszú távú profitabilitási és értékteremtési terveit, valamint már végrehajtott egy sor olyan intézkedést, amelyek ellensúlyozzák a romló makrogazdasági környezet hatásait. A tervből már megvalósult a 10%-os Core Tier 1 arány és a pro forma Basel III Common Equity arány, ami megfelel a Basel III kritériumoknak. Teljesítették továbbá az EBA tőke-megfelelési mutató 9%-os küszöbértékét is. Ezen kívül a Csoport elkötelezett a részvényekre jutó osztalékosztás mellett, amely nem lehet alacsonyabb, mint a 2011-es kifizetett összeg.

2012-ben a Csoport továbbra is prioritásként kezeli a fenntartható nyereségességet, amint azt a tervben is meghatározták. Különösen nagy hangsúlyt kapott a stratégiában a hatékonyabb likviditási elosztás, azok a hitelek, amelyek értékképzőek és megerősített kockázatkezeléssel biztosíthatóak, továbbá a hatékonyságnövelés és a termelékenységnövelés. A 2011-ben megkezdett átárazási folyamatok folytatódnak és 2012-ben további pozitív hatást gyakorolnak majd a bevételekre. A költségek féken tartása pedig ellensúlyozza az automatikus béremeléseket és az inflációt.

Budapest, 2012. március 15.

Intesa Sanpaolo


PRESS RELEASE - INTESA SANPAOLO: CONSOLIDATED RESULTS AT DECEMBER 31st 2011