A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2012. március 7-én kelt 11/2012. számú határozatában döntött a CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásáról. Az Alap hozamtermelő eszközét a 2012-es londoni olimpiai játékok főtámogatóiból, az ADIDAS, a BMW, a COCA-COLA, a MCDONALD'S és a SAMSUNG részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az említett részvénykosár futamidő alatti teljesítményét fizesse ki maximum 50.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 22.41%, EHM=22.41%). Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt befektetői információ és a jelen hirdetmény közzétételét a H-KE-III-125/2012 sz., 2012. április 3-án kelt határozatában engedélyezte.Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon. A befektetési jegyek jegyzésére és a tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és az 1. sz. melléklet szerinti teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2012. április 10-től az üzleti órákban, valamint a tájékoztató megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2012. április 10. - 2012. május 25. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 10,000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 7.50% (éves).  Az egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: 100,000 HUF. A befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelő valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad. A jegyzés érvényességének feltétele, ha a jegyzés napján a befektetési jegyek ellenértéke jóváírásra kerül az alább megjelölt számlán. A jegyzés értéknapja az a nap, amikor a befektetési jegyek vételára az alábbi számú bankszámlán jóváírásra kerül. A fizetés a 10700017-67181258-59600004 sz. számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással történhet. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2012. április 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. - CIB Bank Zrt.