A CIB Bank Zrt. tájékoztatása szavazati jogokról

2012. május 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdésére való hivatkozással ezúton ad tájékoztatást a részvényeire vonatkozó szavazati jogokról, saját részvény állományáról és alaptőkéjéről 2012. április 30-ra vonatkozóan:

  • alaptőke nagysága: 145.000.000.000,-Ft
  • részvények száma: 145.000.000.000 db
  • részvény névértéke: 1,-Ft
  • szavazati jogok száma: 145.000.000.000 db
  • saját részvények száma: 0 db

CIB Bank Zrt.