A CIB Bank Zrt. közleménye a 2012. április 21. napi  befektetési szünnapról

2012. április 13.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2012. április 21-én befektetési szolgáltatási szünnapot tart.

A befektetési szolgáltatási szünnap nem minősül elszámolási napnak. Tehát az ezt megelőzően teljesült, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési szolgáltatási szünnap nem kerül figyelembevételre.

A befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek lehetőségük van befektetési szolgáltatási, vagy azt kiegészítő tevékenységre vonatkozó megbízások megadására, azzal, hogy ezen megbízások a következő banki napon kerülnek feldolgozásra.

A Budapesti Értéktőzsdén végrehajtandó megbízásokat a befektetési szolgáltatási szünnapon csak elektronikus úton fogad be a Bank.

CIB Bank Zrt.