A CIB Bank Zrt. tájékoztatása befektetési szolgáltatási szünnapról

2012. április 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) ügyfeleit ezúton tájékoztatja arról, hogy 2012. április 21-én befektetési szolgáltatási tevékenységét szünetelteti.

CIB Bank Zrt.