A CIB Bank Zrt. tájékoztatása befektetési szolgáltatási szünnapról

2012. március 26.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja arról, hogy 2012. április 6-án befektetési szolgáltatási tevékenységét szünetelteti.

CIB Bank Zrt.