A CIB Bank Zrt. tájékoztatása szavazati jogokról

2012. november 5.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdésére való hivatkozással ezúton ad tájékoztatást a részvényeire vonatkozó szavazati jogokról, saját részvény állományáról és alaptőkéjéről 2012. október 31-re vonatkozóan:

  • alaptőke nagysága: 145.000.000.002,-Ft
  • részvények száma: 145.000.000.002 db
  • részvény névértéke: 1,-Ft
  • szavazati jogok száma: 145.000.000.002 db
  • saját részvények száma: 0 db

CIB Bank Zrt.