A CIB Bank Zrt. tájékoztatása Audit Bizottságról

2012. szeptember 11.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei 2012. szeptember 10. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

Tekintettel arra, hogy Walter Chiaradonna a jelen részvényesi határozat hatályával lomondott a Társaság Audit Bizottságában betöltött tagi és elnöki mandátumáról, a Társaság részvényesei Christophe Velle urat választják a Társaság Audit Bizottságának tagjává és elnökévé 2013. március 31-éig terjedő időtartamra.

A Részvényesek megállapítják, hogy az Audit Bizottság tagjai a következőek:

  • Christophe Velle (elnök)
  • Giorgio Spriano
  • Antonio Furesi

CIB Bank Zrt.