A CIB Bank Zrt. tájékoztatása szavazati jogokról

2012. szeptember 3.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdésére való hivatkozással ezúton ad tájékoztatást a részvényeire vonatkozó szavazati jogokról, saját részvény állományáról és alaptőkéjéről 2012. augusztus 31-re vonatkozóan:

alaptőke nagysága:                                                        145.000.000.002,-Ft

részvények száma:                                                         145.000.000.002 db

részvény névértéke:                                                                              1,-Ft

szavazati jogok száma:                                                   145.000.000.002 db

saját részvények száma:                                                                       0 db

CIB Bank Zrt.