A CIB Bank Zrt. tájékoztatása szavazati jogokról

2012. április 2.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdésére való hivatkozással ezúton ad tájékoztatást a részvényeire vonatkozó szavazati jogokról, saját részvény állományáról és alaptőkéjéről 2012. március 31-re vonatkozóan:

alaptőke nagysága:                                                  145.000.000.000,-Ft

részvények száma:                                                  145.000.000.000 db

részvény névértéke:                                                                         1,-Ft

szavazati jogok száma:                                           145.000.000.000 db

saját részvények száma:                                                                  0 db

 

CIB Bank Zrt.