A CIB Bank Zrt. tájékoztatása szavazati jogokról

2012. február 1.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdésére való hivatkozással ezúton ad tájékoztatást a részvényeire vonatkozó szavazati jogokról, saját részvény állományáról és alaptőkéjéről 2012. január 31-re vonatkozóan:

  • alaptőke nagysága:                                                        145.000.000.000,-Ft
  • részvények száma:                                                         145.000.000.000 db
  • részvény névértéke:                                                                              1,-Ft
  • szavazati jogok száma:                                                   145.000.000.000 db
  • saját részvények száma:                                                                       0 db

CIB Bank Zrt.