CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2011. évi auditált éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (2) bekezdésére hivatkozással teszi közzé az Alapkezelő közgyűlése által elfogadott, 2011. évi üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolóját és könyvvizsgálói záradékot. Az Alapkezelő 2011. évi üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról a könyvvizsgáló (Ernst & Young Kft.) 2012. február 16-án korlátozás nélküli, tiszta jelentést adott ki.

Budapest, 2012. április 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2011. évi auditált éves beszámolója