A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása személyi változásról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 136. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a Batv. 8. § (7) bekezdése szerinti adminisztratív tevékenységet irányító személyi körben bekövetkezett változásról, miszerint 2012. május 11. időponttól Rozek Réka Alapkezelővel létesített munkaviszonya megszűnt, feladatait a tevékenység ellátására vonatkozó személyi előírások alapján 2012. május 14. időponttól Módos Edina látja el.

Budapest, 2012. május 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.