A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 3,558,850,000 HUF indulótőkével, 1111-490 lajstromozási számon, H-KE-III-223/2012. számú határozatával 2012. június 8-án nyilvántartásba vette. Az Alap kezelési szabályzatának 1.6.2 pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2012. június 11-én indult a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2012. június 12.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.