A CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1,626,700,000 HUF indulótőkével, 1111-500 lajstromozási számon, H-KE-III-563/2012. számú határozatával 2012. október 30-án nyilvántartásba vette. Az Alap kezelési szabályzatának 1.6.2 pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2012. november 5-én indult a tájékoztatóban feltüntetett forgalmazási helyeken.

Budapest, 2012. november 6.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.